Odredbe & Uslovi

Ovi Uslovi i odredbe ("Ugovor") regulišu korištenje naše web stranice i usluga ("Usluge") koje pruža [Naziv kompanije] ("mi" ili "nas").Pristupanjem ili korištenjem naših usluga, slažete se da ćete biti vezani ovim Ugovorom.Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovog Ugovora, prestanite koristiti naše Usluge.

1. Prihvatanje Uslova

Korištenjem naših usluga potvrđujete da imate najmanje 18 godina i da imate pravnu sposobnost za sklapanje ovog Ugovora.Takođe se slažete da ćete se pridržavati svih važećih zakona i propisa.

2. Intelektualna svojina

Sav sadržaj, logotipi, zaštitni znakovi i materijali na našoj web stranici vlasništvo su [Naziv kompanije] ili njenih odgovarajućih vlasnika i zaštićeni su zakonima o autorskim pravima.Ne smijete ponovo objavljivati, reproducirati ili distribuirati bilo koji materijal bez našeg prethodnog pismenog pristanka.

3. Korištenje usluga

Naše usluge možete koristiti isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu.Saglasni ste da nećete koristiti naše Usluge na način koji krši bilo koje zakone, narušava prava drugih ili ometa funkcionisanje naših Usluga.Vi ste isključivo odgovorni za bilo koji sadržaj koji pošaljete ili objavite na našoj web stranici.

4. Privatnost

Naša politika privatnosti regulira prikupljanje, korištenje i otkrivanje ličnih podataka putem naših usluga.Korištenjem naših usluga, slažete se s našom Politikom privatnosti.

5. Veze trećih strana

Naša web stranica može sadržavati veze do web stranica ili usluga trećih strana koje nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom.Nemamo kontrolu i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo kojih web stranica ili usluga trećih strana.Ovim linkovima pristupate na vlastitu odgovornost.

6. Odricanje od garancije

Pružamo naše Usluge na osnovu „kao što jesu“ i „kako je dostupno“, bez ikakvih garancija ili izjava bilo koje vrste.Ne jamčimo za tačnost, potpunost ili pouzdanost bilo koje informacije pružene putem naših usluga.Naše usluge koristite na vlastitu odgovornost.

7. Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu ili kaznenu štetu koja proizlazi iz ili u vezi s vašim korištenjem naših usluga.Naša ukupna odgovornost za bilo koji zahtjev koji proizilazi iz ovog Ugovora neće premašiti iznos koji ste platili za korištenje naših Usluga.

8. Obeštećenje

Saglasni ste da ćete nas obeštetiti i zaštititi od bilo kakvih potraživanja, gubitaka, šteta, obaveza i troškova, uključujući advokatske honorare, koji proizilaze iz vašeg korišćenja naših usluga ili kršenja ovog Ugovora.

9. Izmjena Uslova

Zadržavamo pravo izmjene ovog Ugovora u bilo koje vrijeme.Sve izmjene ovog Ugovora stupaju na snagu odmah po objavljivanju na našoj web stranici.Vaše daljnje korištenje naših usluga nakon izmjena predstavlja prihvatanje revidiranog Ugovora.

10. Mjerodavno pravo i nadležnost

Ovaj Ugovor će biti vođen i tumačen u skladu sa zakonima [Jurisdikcije].Svaki spor koji proiziđe iz ovog Ugovora će rješavati isključivo sudovi koji se nalaze u [Jurisdikcija].

Korištenjem naših usluga potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete da ćete biti vezani ovim Odredbama i uslovima.